Neobvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

elsaV današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja. Kasneje, v 7., 8. in 9. razredu, imajo učenci na področju računalništva možnost izbire izbirnih predmetov urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja. Strokovnjaki s področja računalništva so iskani in cenjeni, zaposlitev pa omogoča kreativno in zanimivo delo.

Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij in bodo učencem koristila tudi pri drugih predmetih in kasneje v življenju. Pouk temelji na učenčevem aktivnem usvajanju znanja, zato so v ospredju dejavnosti učencev, ki to omogočajo.

Vsebine predmeta:ab

 • komunikacija in storitve,
 • podatki, reševanje problemov,
 • algoritmi, programi.

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci:

 • pridobivajo znanja, potrebna za vse življenje,
 • razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,
 • spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
 • razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • krepijo pozitivno samopodobo,
 • izdelujejo igrice, zgodbe, animacije,
 • računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način.

Neobveznemu izbirnemu predmetu računalništvo je v vsakem razredu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole namenjenih 35 ur pouka. Pouk izvajamo v obsegu 1 ure na teden.

Neobvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO 4. razred

Pri pouku bomo:

 • spoznscratchali program Scratch
 • ukazovali računalniku
 • sestavljali preproste programe
 • izdelovali nezahtevne igrice
 • razmišljali na poseben, računalniški način
 • razbijali probleme na več manjših obvladljivih problemov

Neobvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO 5. razredlogoBober

Pripravljali se bomo na računalniško tekmovanje BOBER, kjer bomo skozi različne naloge spoznavali osnove računalništva.

V sklopu algoritmov* bomo:

 • razumeli kaj so algoritmi*
 • … kako so implementirani na napravah
 • znali prebrati in razumeti delovanje preprostega algoritma in
 • ustvariti svoj algoritem

*Algoritem je natančno določen postopek ali procedura z natančno določenimi zaporednimi ukazi ali zbirka navodil kako rešiti nek problem (na primer zamenjati kolo ali speči palačinke). Čeprav lahko različni algoritmi uspešno rešijo problem pa niso vsi enako učinkoviti. Računalničarji so zato zelo zainteresirani, da najdejo tak algoritem, ki najhitreje privede do rešitve ali porabi čim manj sredstev.

Učenci običajno vidijo računalnik kot škatlo z miško, tipkovnico in zaslonom. Pri tem predmetu pa bodo razumeli kako računalnik deluje in kako lahko uporablja razne vhodne podatke, jih obdela in prikaže. Tako bodo razumeli, da lahko računalnik s senzorji tipa in se v skladu s programom odziva.

Učenci bodo znali presoditi kdaj morajo v programu uporabiti pogojni stavek.

(Skupno 937 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost